Kallelse till årsstämma med Gränna Hamnbolag AB

Härmed kallas aktieägarna och styrelse till årsstämma med Gränna Hamnbolag AB.

Datum:                                2019 04 15

Tid:                                     18:00

Plats:                                   Grenna Hotell (fd Ribbagården).

Dagordning:                       Enl bolagsordningen.

Har du något du vill ha med på dagordningen utöver den fastställda så meddela undertecknad detta senast 2019 03 15.

Anmäl ditt deltagande till undertecknad på adressen: hans-erik.lugn@grannahamn.se så snart som möjligt dock senast 2018 03 29.