Gränna Hamnbolag har lämnat in bygglovsansökan för utbyggnad av bryggor och kring lagunen i Gränna Hamn. Här visar vi två idéskisser som ligger som underlag till ansökan.