Villkor bokning och betalning av tjänst hos Gränna Hamnbolag AB för tjänst i Gränna Hamn.

Dessa villkor gäller mellan Gränna Hamnbolag AB och den som själv eller genom annan person bokar/betalar tjänst i Gränna Hamn.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ” Gränna Hamnbolag AB”, eller ”Vi”.

Bokningen/betalningen gäller hyra av tjänst i Gränna Hamn. Kunder/gäster i Gränna Hamn är skyldiga att följa “Ordningsregler ” som gäller för gäst/tjänsten.

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Gränna Hamnbolag ABs personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka & betala tjänst på webbsidan ” https://grannabatklubb.com” krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish). Alla priser är inkl. moms.

Betalning/Kvitto/bekräftelse

Betalning sker direkt i samband med bokning.

Vid mottagande av kvitto/bekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på kvitto/bekräftelsen är korrekta. Kvitto/bekräftelse skickas via e-post. I händelse av fel skall Gränna Hamnbolag AB kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Gränna Hamnbolag AB ansvarar ej för kvarglömda saker. Gränna Hamnbolag AB ansvarar inte för skada som vållas av utomstående.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

Kunden/gästerna skall vårda platsen, anläggningen väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Husdjur ska hållas kopplade eller i bur.

Miljöavfall skall läggas i miljöstation. Sopor ska läggas i anvisade sopkärl. Sugtömning av toalettank kan göras vid Servicebryggan. Övrigt avfall får ej spolas eller kastas i området.

Betalning av avgiften sker online.

Dricksvattnet får ej användas för tvätt av fordon eller utrustning.

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du också Gränna Hamnbolag ABs datapolicy.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Gränna Hamnbolag AB. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

· Villkoren i detta dokument ej uppfylls.

· Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i området.

· Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i området.

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av leverantören.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk, pandemi och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Gränna Hamnbolag AB upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Gränna Hamnbolag AB är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.

Gränna Hamnbolag AB:

Org.nr: 556652-5423