Köpevillkor

Villkor bokning och betalning av tjänst hos Gränna Hamnbolag AB för tjänst i Gränna Hamn. Dessa villkor gäller mellan Gränna Hamnbolag AB och den som själv eller genom annan person bokar/betalar tjänst i Gränna Hamn. Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren....