Extra parkeringstillstånd båtplatsägare

300 kr

Beställ extra parkeringstillstånd till din båtplats.

Du som har båtplats i Gränna Hamn har ett parkeringstillstånd som är knutet till ditt avtal om båtplats. Behöver du flera tillstånd så kan du beställa det här. Det kommer att levereras som ett tryckt kort där du skriver namn och vilket fordon du vill parkera. Ange i meddelandefältet vilken båtplats du har!